Sensor dixhital ORP

  • Digital ORP Sensor

    Sensor dixhital ORP

    Projektuar për cilësinë e përbashkët të ujit.
    Lehtë për tu lidhur me PLC, DCS, kompjuterë të kontrollit industrial, kontrollorë të qëllimit të përgjithshëm, instrumente regjistrimi pa letër ose ekrane prekëse dhe pajisje të tjera të palëve të treta.