Sensor dixhital i klorit të mbetjeve

  • CS5530D Digital Residual Chlorine Sensor

    Sensori i klorit dixhital mbetjesh CS5530D

    Elektroda kryesore e tensionit të vazhdueshëm përdoret për të matur klorin e mbetjeve ose acidin hipoklor në ujë. Metoda e matjes së tensionit të vazhdueshëm është të ruash një potencial të qëndrueshëm në fundin e matjes së elektrodës, dhe përbërës të ndryshëm të matur prodhojnë intensitete të ndryshme të rrymës nën këtë potencial. Përbëhet nga dy elektroda platin dhe një elektrodë referuese për të formuar një sistem të matjes së mikrorymës. Klori i mbetur ose acidi hipoklor në modelin e ujit që rrjedh përmes elektrodës matëse do të konsumohet. Prandaj, kampioni i ujit duhet të mbahet duke rrjedhur vazhdimisht përmes elektrodës matëse gjatë matjes.